Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Header

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk indien de studio beschikbaar is. De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De reservering geschiedt door de huurder zelf via de website of email. Bij het reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht en verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2 HUUROVEREENKOMST EN ANNULERING

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de reservering aanwezig zijn of aanwezig waren op het terrein van Studio s111. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag (tenzij u de studio reserveert zonder apparatuur) is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio en onbeperkt koffie, thee en bronwater. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld.

3 APPARATUUR EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website Studio s111.

4 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient samen met verhuurder vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de huurder zijn. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 BETALING

Betaling dient via bankrekening of met pin op locatie te worden voldaan .

6 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

7 FLOORMANAGEMENT

In verband met uw en onze veiligheid is er tijdens uw shoot een floormanager in de studio aanwezig. De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studio s111 of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn.

8 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein.  De huurder moet hier zelf op toezien.
2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het terrein verleent.
3 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.
4 Na gebruik de studio weer netjes achterlaten.
5 Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.
6 Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

9 PRIVACYBELEID

Studio s111 zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid.